Ý kiến KT gia miệt vườn: Trung Quốc cấm vận kinh tế, VN sẽ ra sao?

27/05/2014
Cần phải thay đổi. Ảnh: FB Minh Dương

Cần phải thay đổi. Ảnh: FB Minh Dương

Trong blog có mấy kinh tế gia thuộc hàng… miệt vườn. Các anh lấy bút chì, compass, thước kẻ, vẽ nháp lên bờ ruộng một hồi và phán, nếu chiến tranh xảy ra, Trung Quốc cấm vận kinh tế đối với Việt Nam, không có nghĩa trời sập đánh rầm một cái.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: