Khi quan võ ngồi nhầm ghế quan văn

Làm tướng thì phải oai dũng như Napoleon. Ảnh: Internet
Làm tướng thì phải oai dũng như Napoleon. Ảnh: Internet

Có một vị vua thời xưa, lúc ngự triều, có tả hữu, một bên là quan văn, bên kia là quan võ. Khi định nghênh chiến nước nào, vua thường hỏi cả quan văn và quan võ. Quan văn nhát hay bàn lui, quan võ thích chiến, không chiến làm sao thăng quan.

Continue reading “Khi quan võ ngồi nhầm ghế quan văn”