VOA: Suy ngẫm về Quảng trường Thiên An Môn

03/06/2014
Thiên An Môn 1989. Ảnh: Internet

Thiên An Môn 1989. Ảnh: Internet

Bài trên VOA. Thông tín viên VOA Al Pessin bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau vụ thảm sát Thiên An môn năm 1989. Ông ngẫm lại về thời đó, về những thay đổi to lớn ở Trung Quốc và hành trình ông đã đi sau đó.

Từ Bắc Kinh đến Kyiv cách nhau khoảng 7 ngàn kilomet, nhưng tôi đã đi một con đường vòng xa hơn nhiều, và đã phải mất 25 năm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: