Kinh tế gia miệt vườn: Xung đột biển Đông và ảnh hưởng tới VN

05/06/2014
Thương mại Việt Trung

Thương mại Việt Trung: đuờng đỏ TQ XK vào VN, đường xanh XK của VN

HM Blog. Kinh tế gia miệt vườn Thái Nguyên vừa hoàn thiện bài viết này và gửi Cua Times. Mong bạn đọc đóng góp cho giải pháp làm thế nào để thoát Trung khỏi vòng cương tỏa kinh tế. Khi kinh tế độc lập rồi, cái vòng kim cô 16 chữ vàng, 4 tốt, ý thức hệ sẽ tự rơi.

Read the rest of this entry »


Báo chí VN 4-6: Các bài báo về Thiên An Môn bị rút xuống.

05/06/2014
Bài trên Thanh niên bị rút xuống.

Bài trên Thanh niên bị rút xuống.

 

HM Blog. Cuối cùng thì 16 chữ vàng và 4 tốt vẫn ngự trị trong não trạng những nhà quản lý tư tưởng và báo chí Việt Nam. Sợ thay cho kẻ thù và sợ cho cả chính mình. (Bên FB đăng bài này thấy bạn đọc phản hồi khá đông nên đăng sang blog).

BBC VN. Theo BBC cho hay, Nhiều bài báo về cuộc đàn áp Thiên An Môn 1989 tại Trung Quốc, được các trang web báo chí Việt Nam đăng ngày 4/6, đã không còn truy cập được.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: