World Cup: Khai mạc trận cầu Việt – Trung

Người hâm mộ bóng đá. Internet
Người hâm mộ xứ Việt của thế kỷ 21. Internet

Bài viết của bác Vĩnh An. Cảm ơn bác nhiều.

HM blog. Gắn chuyện nọ vào chuyện kia là một thương hiệu của hang Cua. Đưa bóng đá vào sân vận động Biển Đông là một trong những kỹ năng đó. 

Continue reading “World Cup: Khai mạc trận cầu Việt – Trung”