Thông báo tuyển mộ…“lòng yêu nước”

17/06/2014
Interview. Ảnh: internet

Interview. Ảnh: internet

Lâu lắm rồi mới thấy có tuyển mộ “lòng yêu nước” kể từ thế kỷ thứ 19. Tin cho hay, Bộ Nội vụ vừa đề xuất người giữ chức danh quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước phải có “tinh thần yêu nước sâu sắc, chống tham nhũng, thông thạo ngoại ngữ”.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: