Từ 4 tốt đến 4…không được

19/06/2014
Dương Khiết Trì gặp Nguyễn Phú Trọngreuters

Dương Khiết Trì nói gì với Tổng Trọng?

Trong thời gian mấy chục năm qua, lãnh đạo Trung Quốc ép lãnh đạo Việt Nam bằng ý thức hệ, theo họ thì còn đảng, với những mỹ từ như 4 tốt “Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt”. 16 chữ vàng “Láng giềng hữu nghị. Hợp tác toàn diện. Ổn định lâu dài. Hướng tới tương lai” cũng là 4 cụm từ gồm 4 chữ, toàn là…tốt.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: