Thanh Chung sang sông…Hudson

23/06/2014
Thanh Chung và ông xã mới  toanh vừa sang sông Hudson. Ảnh: FB Thanh Chung

Thanh Chung và ông xã mới toanh vừa sang sông Hudson. Ảnh: FB Thanh Chung

Hôm nay vào FB của Thanh Chung mới biết là nàng đã sang sông… Hudson (Hudson river – đọc là Hút sông) ở New York. Nghe nói, người nàng chọn là một nhiếp ảnh gia kiêm bán ống kính rất dài, răng chắc cực. Thảo nào dạo này ảnh của nàng lên chân kính ghê người.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: