Tổng thống Mỹ có sướng không?

02/07/2014
Chụp ảnh tạm với Obama bằng bìa. Ảnh: HM

Obama bằng…bìa. Ảnh: HM

Nếu xem báo, nghe đài, coi tivi, có lẽ cả tỷ người trên hành tinh mong được làm tổng thống Mỹ, siêu cường số 1 thế giới, dù chỉ là một ngày, một giờ để thay đổi thế giới.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: