Ai “tẩy não” ai?

10/07/2014
Tẩy não. Ảnh: Internet

Tẩy não. Ảnh: Internet

“Tẩy não – Brainwashing” nói một cách nôm na là kiểu tuyên truyền dối trá, một chiều. Người không đủ thông tin sẽ bị lừa dối, bị ép phải tin, cuối cùng suy nghĩ của mình bị kẻ khác dẫn dắt.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: