Hà Lan: Quốc gia nhỏ – Tòa án lớn

29/07/2014
Peace palace - Trụ sở của PCA ở Hague. Ảnh: PCA

Peace palace – Trụ sở của PCA ở Hague. Ảnh: PCA

Nói đến Hà Lan nhớ đến cối xay gió, đê quai, hoa tulip, bóng đá tổng lực, sex… nhưng ít người nghĩ đến…tòa án. Vài  thứ đầu làm ta chóng mặt, hoa mắt, mỏi gối, chùn chân, nhưng tiếng búa gõ của quan tòa  The Hague mới làm cho kẻ mắc lỗi gục hẳn vì những phán xét mang tầm toàn cầu.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: