Nước to hành xử nhỏ

31/07/2014
Trò bẩn trên biển Đông. Ảnh: Internet

Trò bẩn trên biển Đông. Ảnh: Internet

Siêu cường là nước lớn có sức mạnh kinh tế, chính trị, quân sự và được nể trọng vì tính đàng hoàng. Nhìn vào hai nước to Trung Quốc và Nga, ai cũng sợ vì nền kinh tế và quân sự khổng lồ. Họ có thể là nước to nhưng chưa thể là siêu cường bởi lối hành xử nhỏ nhen đối với khu vực.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: