Tomny Đặng: Có nên trách cứ nước Mỹ?

04/08/2014
Americane Dream. Ảnh: HM

Americane Dream. Ảnh: HM

Đây là bài viết do bác Bombo sưu tầm từ blog : http://phathocdoisong.com/loi-that-mat-long.html. Để đảm bảo sự đa chiều, Hiệu Minh Blog xin đăng còm sưu tầm thành entry. Cảm ơn chị TKO, bác Bombo và tác giả Tomny Dang.

Bombo: Đọc entry của TKO xong, thì nhớ đến một bài viết của một Việt kiều ở Mỹ. Xin được post lại để các cua trong hang hiểu rõ hơn hoàn cảnh của người Việt tại Mỹ.

Read the rest of this entry »


TKO: Định nghĩa lại giấc mơ Mỹ – Redefining the American Dream

04/08/2014
Định nghĩa lại giấc mơ Mỹ. Ảnh: Internet

Định nghĩa lại giấc mơ Mỹ. Ảnh: Internet

Bàn về vấn đề y tế, khám chữa bệnh của Mỹ mà nhìn lại hiện trạng đáng ngại ở Việt Nam thì thật là là khó nói nên lời!

Nên chi TKO sẽ kể thêm một chuyện nhỏ liên quan đến chi phí y tế ở Mỹ mà vừa rồi TKO được nghe trực tiếp từ một trường hợp đơn lẻ từ Mỹ về, đó là câu chuyện từ vợ chồng anh chị hàng xóm về thăm nhà vào tháng 7/2014.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: