Thanh Võ: Canada có thật sự là “thiên đường y tế”?

05/08/2014
Canada Health. Ảnh: Internet

Canada Health. Ảnh: Internet

HM Blog. Y tế Canada giúp toàn dân nhưng không giữ được chân tài năng trẻ.

Một bạn đọc là Đoàn Trân sống tại Buffalo, NY, cạnh Canada, weekend vẫn chạy qua Toronto chơi.  Thỉnh thoảng thấy xe cứu thương đưa người từ Toronto, Canada, qua chữa bệnh bên Mỹ, mà đa số là những người giàu tầm cỡ triệu phú.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: