Tản mạn cây Bồ Đề

07/08/2014
Cây bồ đề cảnh. Ảnh minh họa internet

Cây bồ đề cảnh. Ảnh minh họa internet

Thăm các chùa chiền ở Việt Nam, nhất là chùa mới xây như Bái Đính, khu du lịch Tràng An, chỗ nào cũng thấy vài cây Bồ Đề do các vị lãnh đạo cao cấp VN trồng kỷ niệm. Xây dựng CNXH thành công cũng như là tu thành chính quả trong đạo Phật.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: