Người Iraq biểu tình trước Nhà Trắng

10/08/2014
Người Iraq theo đạo Thiên chúa biểu tình trước Nhà Trắng. Ảnh: HM

Người Iraq theo đạo Thiên chúa biểu tình trước Nhà Trắng. Ảnh: HM

Sáng thứ 7 (9-8-2014), tôi ra Nhà Trắng định xem dân Palestine biểu tình chống Israel như thế nào, vì tuần trước tại đó có hơn một ngàn người tuần hành. Muốn hỏi xem tại sao Hamas, Palestine và Israel lại rơi vào cuộc chiến đẫm máu hai tuần qua, làm hơn một ngàn người chết, thành phố bị phá hủy.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: