Kính viếng hương hồn chị Võ Thị Thắng của Chủ tịch TT Sang

25/08/2014
Chủ tịch Sang chia buồn cùng gia quyến. Ảnh: Internet

Chủ tịch Sang chia buồn cùng gia quyến. Ảnh: Internet

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: