Tám yêu sách của dân An Nam năm 1919

02/09/2014
Revendications de Peuple Annamite. Ảnh: Internet

Revendications de Peuple Annamite. Ảnh: Internet

Xem trên Quê Choa thấy bài này của ông Luật sư Trần Vũ Hải khá hay vì nhiều thông tin mà tôi chưa đọc bao giờ. Năm 1919, ông HCM lúc đó mới 29 tuổi mà dám cùng với luật sư Phan Văn Trường đưa ra bản yêu sách của dân An Nam đối với Pháp. Chả bù cho thời nay 😥

Bản Yêu sách (Revendications de Peuple Annamite) 8 điểm năm 1919 ký dưới tên Nguyễn Ái Quốc và do Phan Văn Trường, luật sư đầu tiên của Việt Nam, chấp bút vẫn còn có nhiều giá trị đòi hỏi đối với thực tiễn Việt Nam.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: