Báo TQ: Hà Nội đang chơi trò…liều giữa Mỹ và Trung Quốc

03/09/2014
Tranh châm biếm của Hoàn Cầu Thời báo.

Tranh châm biếm của Hoàn Cầu Thời báo.

UV BCT Lê Hồng Anh vừa thăm Bắc Kinh, về Hà Nội, chưa làm xong báo cáo gửi BCT, thì Trung Quốc đã xỏ xiên bằng một bài báo trên Hoàn Cầu Thời báo (HCTB – Global Times) – phát ngôn của Nhân dân Nhật báo bằng tiếng Anh – với cái tít “Việt Nam đang chơi trò liều giữa Trung Quốc và Mỹ”.

Chưa dừng ở đó, HCTB còn đăng cái ảnh giễu một anh nông dân đội nón cầm ô, chân đi dép thái, mặc áo nâu sồng gì đó, mồ hôi túa ra và đang…leo dây. Trông na ná ông khách vừa ở Trung Nam Hải. Nhìn mà tức điên 🙄

Xem bài này thấy cái tone của Ngoại giao thuyền thúng 😛

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: