Tiến sỹ Bùi Việt Hà đếm…Gà

09/09/2014
Bùi Việt Hà bàn về Gà.

Bùi Việt Hà bàn về Gà.

HM Blog. Sáng dậy thấy hắt hơi phát, hóa ra Anhbasam đang trong trại mà vẫn có facebook, lọc bài về gà của Cua Times và Bùi Việt Hà.

Để đảm bảo sự đa chiều về…gà, Cua Times xin phép đăng lại bài của anh Việt Hà, một đồng nghiệp IT/Toán cự phách của Việt Nam. Anh ý làm về dụng cụ trường học trên mạng sờ cu net (School Net), nhưng không bán dụng cụ tránh thai 🙂  . Website ở đây. http://vnschool.net/index.php. Bác nào quan tâm nên vào. Tranh thủ quảng cáo miễn phí School Net 😛

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: