Kết quả nghiên cứu: Tuyệt đại đa số dân VN và TQ chọn Tư bản

12/10/2014
Pew Center

Pew Center

VOA. Nhiệt tình dành cho hệ thống thị trường tự do tại hai nước cộng sản Trung Quốc va Việt Nam cao hơn nhiều so với tại những thành trì của chủ nghĩa tư bản như Hoa Kỳ và Anh quốc, theo một cuộc nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: