BNG Hoa Kỳ: Blogger Điếu Cày quyết định đi Mỹ

22/10/2014

Điếu Cày bên Mỹ

  • Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Chính ông Điếu Cày muốn đi Mỹ
  • Điếu Cày:  Quyết định đi Mỹ không phải là do ông, mà là quyết định của Chính phủ Hoa Kỳ.
  • Chính phủ Việt Nam: Im lặng là vàng ❗
  • HM Blog: Ai cũng biết là ai quyết định nhưng chẳng ai nói. Tuy nhiên, anh Điếu Cày cần cố vấn truyền thông giúp anh tốt hơn trước công chúng. Finger pointing does not help. 🙂

VOA. Chính phủ Hoa Kỳ hoan nghênh việc Hà Nội trả tự do cho blogger Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải, người sáng lập Câu Lạc Bộ Nhà báo Tự Do, tù nhân lương tâm Việt Nam được thế giới biết tiếng, và cũng là người được Tổng Thống Obama nêu đích danh trong ngày Tự Do Báo chí 2012, khi nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi thế giới chớ nên quên những nhà báo đang bị giam cầm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: