Từ ngạo mạn đến tự ty và bất ổn nhân cách

29/10/2014
Tác giả Nguyễn Quang Thiều. Ảnh: Dân Trí

Tác giả Nguyễn Quang Thiều. Ảnh: Dân Trí

Bài của nhà văn/thơ Nguyễn  Quang Thiều, đăng trên Dân Trí dưới tít “Chúng ta có biết đứng dậy và bước đi hay không?”

Người Việt chúng ta đang sống lúng túng, nhiều lúc hoang mang. Đã bao người, bao lần đặt câu hỏi vì sao chúng ta lại thế? Với tôi, vì chúng ta không xác lập được mình là ai trong khi dân tộc Việt Nam được xác lập rõ ràng, mạnh mẽ trong suốt chiều dài lịch sử của mình.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: