Maitram: Thêm vài điều về nước Nga và người Việt tại đó

03/11/2014
Novodevichy Convent. Ảnh: Internet

Novodevichy Convent. Ảnh: Internet

HM Blog. Còm sỹ Xang Hứng vừa chuyển một email của chị Mai Trâm (Maitram) gửi cho anh, trong thư có nói thêm về nước Nga và người Việt sống tại đó. Đây là bài viết góp thêm ý kiến cho bài của độc TamHmong. Cảm ơn chị Maitram và anh Xang Hứng.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: