Shwe Myanmar – Miến Điện vàng

14/11/2014
P1130972

Một góc của chùa Vàng. Ảnh: HM

Miến Điện nổi tiếng có  chùa Vàng, và họ cũng thích trang trí bằng vàng, dù đất nước còn nghèo và lầm than. Họ thường gọi là Shwe Myanmar. Nếu đi đúng hướng dân chủ, một ngày không xa, Myanmar trở thành vàng theo cả nghĩa đen và bóng.

Read the rest of this entry »


Thông báo của Làng Mai về Thiền sư Thích Nhất Hạnh

14/11/2014
Thiền sư và khoảnh khắc tự tại. Ảnh: HM

Thiền sư và khoảnh khắc tự tại. Ảnh: HM

Official Announcement

Re: Thay’s present health condition and how to support Thay’s recovery

Plum Village, November 12, 2014

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: