Thăm Thùy Anh – người đẹp thứ 4 ở World Bank

24/11/2014
Nụ cười Thùy Anh. Ảnh: HM

Nụ cười Thùy Anh. Ảnh: HM

Gọi là thứ 4 vì đánh số 1-4, chứ không phải xếp hạng thứ tư. Đối với mắt Cua, tất cả các cô đều đẹp và xếp thứ 2, vì đơn giản không có giải nhất.

Mình từng viết về Thùy Anh trong một entry “Những người đẹp ở World Bank”, thiếu nữ Hà Thành, mình tán mãi không đổ. Sau này tỏ tình bằng blog và facebook, nhưng nàng đã đi lấy chồng và có cháu trai kháu khỉnh.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: