Có sợ người nước ngoài mua hết nhà cửa tại Việt Nam?

Giấc mơ Mỹ. HM chụp lúc đói meo.
Giấc mơ Mỹ khoảng 1 triệu đô gần Cua Times. Ảnh: HM

Infornet và nhiều tờ báo đưa tin, trong kỳ họp thứ 8 vừa rồi, Quốc hội VN đã thông qua Luật Nhà ở sửa đổi với điểm mới đáng chú ý là cho phép người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam.

Continue reading “Có sợ người nước ngoài mua hết nhà cửa tại Việt Nam?”