Huy Đức: Cứu một nền Tư pháp

04/12/2014
Hồ Duy Hải. Ảnh: Internet

Hồ Duy Hải. Ảnh: Internet

Hoãn thi hành án đối với Hồ Duy Hải là cần thiết vì những chứng cứ buộc tội Hải là chưa thuyết phục. Nhưng, điều quan trọng hơn là làm sao để có một trình tự tố tụng đảm bảo không lặp lại sai lầm.

Read the rest of this entry »


Báo cáo 2014 của World Bank và Minh bạch Quốc tế về Việt Nam

04/12/2014
Trang bìa của Báo cáo WB. Ảnh: Màn hình.

Trang bìa của Báo cáo WB. Chụp từ màn hình.

Hiệu Minh Blog trân trọng giới thiệu hai nguồn báo cáo quan trọng về tình hình Việt Nam trong năm 2014.

Báo cáo của World Bank về Kinh tế VN, nhất là đánh giá khu vực tài chính và đưa ra những khuyến cáo cần thiết.

Transparency International cũng vừa ra báo cáo về Chỉ số tham nhũng toàn cầu 2014. Thứ hạng của Việt Nam không thay đổi, vẫn đứng thứ 119 trong số 175 quốc gia và khu vực, Đây là vấn đề nghiêm trọng mang tầm quốc gia.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: