Trận đấu cờ thế kỷ: dầu hỏa đối đầu cấm vận

Cuộc chơi cờ quốc tế
Cuộc chơi cờ quốc tế – cờ đam vời cờ vua

Dân Nga thạo món cờ vua đang dùng xe, tượng, mã, thậm chí thí cả hậu để cứu nguy cho nền kinh tế. Còn kẻ chơi cờ đam (checkers của Mỹ) lặng lẽ chiếm lĩnh từng ô, bao vây và tiêu diệt cho tới khi đối phương thúc thủ.

Continue reading “Trận đấu cờ thế kỷ: dầu hỏa đối đầu cấm vận”