Di sản và đứa con tinh thần

21/12/2014
Ảnh: Nguyễn Xuân Nguyên FB

Ảnh: Phạm Xuân Nguyên FB

Một tướng đã mất, một nhà văn vừa bị bắt, thế mà vẫn “đến viếng” nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Di sản và đứa con tinh thần của các ông sống mãi với thời gian.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: