Phi Tuyết: Khi tuổi trẻ bị đánh cắp

26/12/2014
Thế hệ bi đánh mất.

Thế hệ bi đánh mất.

Phi Tuyết – Triết Học Đường Phố – 25 Dec 2014. Lấy từ Alan Phan blog.

Read the rest of this entry »


Chuyên gia Bùi Kiến Thành bàn về kiều hối, đầu tư và chất xám

26/12/2014
Chuyên gia KT Bùi Kiến Thành. Ảnh: GDVN

Chuyên gia KT Bùi Kiến Thành. Ảnh: GDVN

(GDVN) – Tỉ trọng người nhận kiều hối dùng để gửi ngân hàng nhận tiền lãi chiếm cao nhất với 30%, đầu tư kinh doanh vàng chiếm khoảng 20% và 16-17% đổ vào bất động sản.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: