Gặp anh tây Robert Khải nói tiếng Việt

28/12/2014
Robert Khải. Ảnh: HM chụp tại nhà Quyên - Scott.

Robert Khải. Ảnh: HM chụp tại nhà Thục Quyên – Scott Brody

Hôm trước gặp anh Robert mà tên tiếng Việt là Khải ở nhà bạn Nguyễn Thục Quyên và Scott Brody. Quyên làm việc với Robert Khải vài năm ở World Vision, anh từng ở Sài Gòn năm 1984-1985, 1991-1993, và ở Hà Nôi năm 1994-1995. Đi Việt Nam chơi như đi chợ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: