Kim Dung & Hồng Ngát: Mất vốn văn hóa, đất nước loay hoay phát triển

Kim Dung và Thu Hà VNN. Ảnh: HM chụp 11-2014
Kim Dung và Thu Hà VNN. Ảnh: HM chụp 11-2014

Phỏng vấn hai chị Kim Dung và Hồng Ngát trên Tuần VN do Thu Hà thực hiện

Nhà báo Thu Hà: Thưa quý vị, không một quốc gia, một dân tộc nào phát triển hùng mạnh mà thiếu vắng văn hóa. Văn hóa là cốt lõi của sức mạnh mềm, là yếu tố đóng vai trò quyết định sức mạnh, vị thế, uy tín quốc gia. Gia tăng sức mạnh này là chiến lược quan trọng để hoàn thành nhiều mục tiêu lớn của dân tộc. Đây cũng là nội dung tọa đàm tổng kết các vấn đề văn hóa-xã hội cuối năm của Tuần Việt Nam.

Continue reading “Kim Dung & Hồng Ngát: Mất vốn văn hóa, đất nước loay hoay phát triển”