Gs. Cao Huy Thuần: Văn minh và Văn hóa

01/01/2015
Hồ Thuyền Quang 31-12-2014. Ảnh: Đào Đình.

Hồ Thuyền Quang 31-12-2014. Ảnh: Đào Đình.

Trả lời phỏng vấn của Gs. Cao Huy Thuần trên VNN.

“Thế nào là một dân tộc văn minh?”, muốn trả lời câu hỏi ấy phải trả lời câu hỏi: “Thế nào là văn minh? Văn minh là gì?”. Riêng định nghĩa này thôi, bao nhiêu là phức tạp. Có ai đồng ý với ai đâu? Mỗi tác giả lớn có một giải đáp riêng, lắm khi trái ngược từ căn bản.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: