Dân Mỹ quan tâm điều gì nhất năm 2014?

03/01/2015
Năm qua có nhiều biến động. Ảnh: Internet

Năm qua có nhiều biến động. Ảnh: Internet

Văn hóa, văn minh chẳng đi tới đâu, mời các cụ bàn chuyện nước Mỹ. 🙂

Xem tờ Express miễn phí trên Metro có tổng kết năm 2014 xem những gì dân Mỹ quan tâm nhất. Xin lược lại cho bà con trong nước biết về truyền thông Mỹ làm ăn thế nào.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: