Hoài Hương: Đi xe buýt riêng cho nữ, tôi rất… xấu hổ

04/01/2015
Xe bus dành riêng cho phái nữ có nên chăng?

Xe bus dành riêng cho phái nữ có nên chăng?

Vấn đề là phụ nữ và xã hội phải biết phản ứng và chống lại quấy rối tình dục chứ không phải giải quyết bằng cách mở tuyến riêng cho nữ. Tôi sẽ rất xấu hổ nếu phải đi tuyến xe bus riêng vì nguyên nhân này!

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: