Tại sao người Việt lười biếng?

05/01/2015
Ảnh minh họa. Internet

Ảnh minh họa. Internet

Bài viết này chỉ đưa ra vài nguồn cơn tại sao người Việt trở nên lười. Giải pháp quá đơn giản khi đã biết nguyên nhân.

Một người bạn cho đường dẫn bài viết “Đất nước của những kẻ Lười Biếng” trên trang Triết học đường phố và hỏi ý kiến Cua Times thế nào.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: