Thời tiết và bệnh tật tại VN

09/01/2015
Thời tiết Mỹ 8-1-2015 trước giờ ông Thanh từ bờ Tây về VN.

Thời tiết Mỹ 8-1-2015 trước giờ ông Thanh từ bờ Tây về VN.

Theo kinh nghiệm của các cụ ngày xưa, thời tiết VN thất thường. Vào thời khắc đổi mùa, nhiều người lăn ra ốm, có người đột quị, có người đang khỏe bỗng ra đi. Vì thế, những người yếu phải rất cẩn thận với thời điểm đổi mùa.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: