Sông Potomac đóng băng

11/01/2015
Lối đi Mount Vernon. Ảnh: HM

Lối đi Mount Vernon. Ảnh: HM

Mấy hôm nay nhiệt độ quanh DC xuống tới -12oC, ban đêm có lúc xuống -20oC, sông Potomac đã đóng băng. Chiều nay vác máy point & shoot ra bờ sông, dọc theo Mount Vernont Trail chụp được mấy ảnh gửi bà con xem Chủ Nhật.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: