Nguyễn Lễ BBC VN: Người Việt nghĩ nhỏ, khó làm việc lớn?

13/01/2015
Kẹt xe trên cầu Long Biên. Ảnh: Internet

Kẹt xe trên cầu Long Biên. Ảnh: Internet

Bài của tác giả Nguyễn Lễ. BBC VN, Bác ý có nhắc đến rổ cua đồng không cần đậy nhưng cua không bò đi đâu được vì mải kéo nhau xuống hố. 😛  Nghĩ mà đau. Hang Cua là một điển hình, tác giả cũng quên ví dụ người Việt ở hải ngoại ra sao để cho công bằng thế giới 😆

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: