Chân dung Quyền lực và Quan làm báo

14/01/2015
Trang đầu của Chân dung  Quyền lực.

Trang đầu của Chân dung Quyền lực.

Cách đây gần 3 năm, HM Blog có entry về Quanlambao, nay Chân dung Quyền lực xuất hiện, cùng một kiểu xáo trộn dư luận một cách cố ý. Xin đăng lại bài viết về Quan làm báo với những thông điệp không hề cũ dù đã mấy năm trôi qua. 

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: