Chuyện Nguyễn Bá Thanh và VTV

16/01/2015
Vợ chồng hát rong trên SMDH

Vợ chồng hát rong trên SMDH

Đương nhiên không phải là ông Thanh, trưởng ban chống tham nhũng, bị bệnh hiểm nghèo, sang Mỹ chữa, hiện đang điều trị tại Đà Nẵng. Ông này không dính gì đến VTV mấy tuần nay, dù trước đó rất hay xuất hiện “hốt liền”.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: