Võ Mỹ Linh: Tự do ngôn luận và bài viết ‘ăn thịt chó’

19/01/2015
Thế nào là văn hóa tranh luận. Ảnh: Internet

Thế nào là văn hóa tranh luận. Ảnh: Internet

Tác giả Võ Mỹ Linh viết hai bài liền nhau trên Facebook: Một bài nói về Tại sao không ăn thịt chó và bài sau lại viết “Cho tôi một lý do để từ bỏ thịt  chó”. Mục đích của chị là muốn độc giả học cách tranh luận trên diễn đàn. Cùng một vấn đề, nếu ủng hộ thì bạn phải có lý lẽ, nếu phản đối, bạn cũng phải có lý do. 

Võ Mỹ Linh: Cái cách mà đa số người Việt chúng ta đã làm là gì? Là hạ bệ và dìm chết nhau nếu không nói đúng ý bạn. Một xã hội không muốn lắng nghe những điều mới mẻ, thì sẽ mãi cũ kĩ và lạc hậu…

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: