Tranh luận – Hãy tập trung vào chủ đề, tránh cái sảy nảy cái ung

21/01/2015
Tranh luận cần có chủ đề, bức ảnh cần có điểm nhấn. Ảnh: HM

Tranh luận cần có chủ đề, bức ảnh cần có điểm nhấn. Không có điểm nhấn như ảnh này thì chán chết. Ảnh: HM

Bất kể người hay động vật đều có tranh luận. Chó sói tranh luận bằng tiếng gầm rú, sủa, hay các động tác chỉ chúng mới hiểu. Hổ, báo, sư tử, thậm chí cả mèo nhà cũng thế.Gà vịt cũng cãi nhau bằng ngôn ngữ riêng của mình. Nếu là cuộc tranh luận nhằm tìm ra kẻ thắng thua thường kết thúc bằng ẩu đả, có thể dẫn đến tử vong.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: