Hoàng Phong: Nền giáo dục Mỹ có hơn của VN?

30/01/2015
Tháp ngà ĐH Georgetown ở DC. Ảnh: HM

Tháp ngà ĐH Georgetown ở DC. Ảnh: HM

Bài trên BBC VN đăng ngày 25-1-2015.

Trong tiếng Anh có câu thành ngữ: “Cỏ bên kia đồi lúc nào cũng xanh hơn”, ý khuyên người ta đừng đứng núi này trông núi nọ, vì nhìn từ ngoài vào thì mọi thứ luôn có vẻ tốt đẹp hơn thực tế bên trong.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: