Trần Văn Tuấn: Khi 90 triệu người cùng quyết… làm quan!

31/01/2015
Hai ông và một bà. Ảnh: internet.

Truyên dân gian cũng có quan. Ảnh: internet.

Bài của tác giả Trần Văn Tuấn trên VNN. “Đa số sĩ tử trong các cuộc thi đều mong  mình may mắn thi đậu để được làm Quan chứ không phải vì mục đích cao cả hay quốc gia đại sự.”

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: