Học để làm…gì?

04/02/2015
Lễ tốt nghiệp của sinh viên Đức. Ảnh; Internet

Lễ tốt nghiệp của sinh viên Đức. Ảnh; Internet

Đây là câu hỏi có giá billion (ngàn tỷ) đô la vì sinh viên Mỹ đang nợ ngần ấy. Nếu học xong không biết làm gì, một ngàn tỷ kia thật pha phí.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: