Những ngày cuối cùng tại VN – Last Days in Vietnam

09/02/2015

Một bộ phim 1:30 phút, rất đáng xem.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: