Breaking News: Bọ Lập đã về nhà

10/02/2015
Bọ Lập đã về với chị Hồng. Ảnh: FB Hồng Anh.

Bọ Lập đã về với chị Hồng…Ánh. Ảnh: FB Hồng Ánh. 😛

Nghe nói bọ Lập vừa chống gậy về nhà 🙂 Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: