Còm sỹ Chinook: Những giờ phút cuối cùng ở Sài Gòn

11/02/2015
C 141A Starlifter Manila đang sơ tán người Việt từ SG.

C 141A Starlifter Manila đang sơ tán người Việt từ SG.

Còm của bác Chinook nói về những giờ phút cuối cùng ở Sài Gòn. Bạn đọc có trải nghiệm gì, xin chia sẻ. Cảm ơn bác Chinook và bạn đọc.

Những ngày đầu tháng 4/75, Sài Gòn rất ngột ngạt. Chiến tranh sẽ kết thúc, điều đó hiển nhiên và ai cũng biết. Người Mỹ sẽ rút. Tôi biết điều đó cũng khá sớm vì người bạn làm cho Air America cho hay, trực thăng Mỹ đang tập đáp trên Tàu Hải quân Hoa Kỳ ngoài khơi Vũng Tàu.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: